Om självbiografi

Autofiktioner Jag och en annan Sålunda är mitt liv en flykt och jag förlorar allt och allt tillhör glömskan eller den andre. Jag vet inte vilken av oss två som skriver denna sida. J L Borges Bibliotekarien Jorge Luis Borges berättar om hur spannmålskommissarien och soldaten Miguel Cervantes, […]