OMLÄST OMTYCKT OMSKRIVET

Mats Tormod född i Norrbotten 1946. Arkitekt i många år, emellanåt författare. Därefter åter student och så småningom fil. dr. i litteraturvetenskap med en avhandling om Eyvind Johnson.