Autofiktioner – Jag och en annan

Sålunda är mitt liv en flykt och jag förlorar allt och allt tillhör glömskan eller den andre. Jag vet inte vilken av oss två som skriver denna sida. J L Borges Bibliotekarien Jorge Luis Borges berättar om hur spannmålskommissarien och soldaten Miguel Cervantes, när han i en mardröm, […]

Litteraturvetenskap och frånvarande författare

Att författaren är död är känt sedan länge. Det är väl också korrekt, när varken Homeros, Cervantes eller PO Enquist är kvar i livet. Värre är det att litteraturen som vi känt den också snart är död.

Ambjörnsson: Don Q och James Bond

8 Något om läsare och predikanter samt  en anekdot om manlighet Jag intresserar mig för läsning, särskilt manlig, något som jag tror har försummats när damernas har intresserat mera och därför reglerat en aning. Så, i samband med detta, gjorde mig Nina Björk i sin Sireners sång , […]

I Erdoğans näve

Handslaget Det är inte första gången jag ser bilden av Kristersson och Erdoğans handslag. Olika redaktioner har emellanåt publicerat fotot för att illustrera mötet mellan de två männen och deras förment gemensamma projekt. I tisdagens SvD (17 jan), bildsätter fotot en oroande text om den hängda Erdoğan–dockan av […]

Om självbiografi

Autofiktioner Jag och en annan Sålunda är mitt liv en flykt och jag förlorar allt och allt tillhör glömskan eller den andre. Jag vet inte vilken av oss två som skriver denna sida. J L Borges Bibliotekarien Jorge Luis Borges berättar om hur spannmålskommissarien och soldaten Miguel Cervantes, […]

Den gode mannen Tartarin

Litteraturvetenskap Det är vinter i Provence. Två marmorvita bergslejonhannar vaktar järngrinden vid 55 Boulevard Item i Tarascon. – Alla hannar är djur, tänker jag och gör en cirkelrörelse förbi de hotfulla lejonen, som dock snart visar sig vara av marmor och således av symbolisk, för att inte säga […]

Författarens död och återuppståndelse

Författaren och roboten I det andra kapitlet av Eyvind Johnsons självbiografiska roman om Olof Persson Nu var det 1914 berättas om en återkomst. Olof har i förtid lämnat fosterföräldrarna i Hedberget vid Lappmarksgränsen och är tillbaka hos föräldrarna i Björkelund. Han stiger in i köket och ser sig […]

Gammal hemsida

MATS TORMOD Född i Luleå 1946. Boende Stockholm. Det finns en god portion författarpsykologi och författarkunskap i André Gides påstående, att det ofta är med de goda, de alltför goda känslorna som man gör de sämsta böckerna. Eyvind Johnson Eyvind Johnson åter – Nedslag i ett studerat författarskapParallellt med läsandet […]

Om autenticitet

Författaren och roboten I det andra kapitlet av Eyvind Johnsons självbiografiska roman om Olof Persson Nu var det 1914 berättas om en återkomst. Olof har i förtid lämnat fosterföräldrarna i Hedberget vid Lappmarksgränsen och är tillbaka hos föräldrarna i Björkelund. Han stiger in i köket och ser sig […]

Om Ivo Waldhör

Vid mitten av 60-talet var avståndet mellan konst och arkitektur – eller rättare, mellan konstnärer och arkitekter – ännu inte så stort. Den Göteborgsbaserade konsttidskriften Paletten under Folke Edwards redaktörskap publicerade gärna presentationer och kritik av sam– och framtida arkitektur. På den tiden förekom en diskussion om form, arkitektur och planering bland intellektuella och konstintresserade.