OM MATS

Mats Tormod. Född i Luleå 1946. Arkitekt verksam i Norrbotten i många år. Har bl a  ritat Björknässkolan i Boden, Teknikens Hus och Aurorum teknikby vid Luleå Tekniska Universitet.

Också författare till ett par romaner och några barnböcker. Därefter åter student i filosofi och litteraturvetenenskap, så småningom forskare i litteraturvetenskap och fil dr efter en avhandling om Eyvind Johnson – Till en berättelse om tröst, Eyvind Johnson omläst.

På den här sidan lägger jag emellanåt ut artiklar publicerade på andra håll och andra funderingar – påbörjade, ibland oavslutade, någon gång övergivna.